Sensurile cioraniene ale afuriseniei

Editura Humanitas a publicat, în 2021, ultima carte scrisă de Emil Cioran în limba română, „Carnetul unui afurisit”. Manuscrisul ei, înregistrat la Biblioteca „Jacques Doucet” din Paris, nu poartă acest titlu, ci

Manuscrisele cioraniene

Habent sua fata libelli. Cărțile au soarta lor. Adică, după publicare, se desprind de cel care le-a scris și își urmează propriul drum. Astăzi dictonul latin comportă și alte note de comentariu,